Behandling av personvernopplysninger Grålumtannlegene

Grålumtannlegene v/daglig leder har ansvaret for for behandling av personopplysninger

Kontaktskjemaet benyttes av pasienter til timebestilling.
Informasjon som innhentes ved registrering er feltene brukt ved innsending:

Disse opplysningene er viktige å innhente for å kunne gi deg best mulig informasjon og for å sette opp nødvendig tid til behandlingen / rett tid.
Du kan be om at opplysningene blir slettet.